Tiêu điểm
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chiến lược phát triển của nhà trường đến 2020

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 TẦM NHÌN 2020

Trường THCS Hòa Điền được thành lập theo quyết định số: 1438/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân huyện Kiên Lương. Trong hai năm qua trường luôn phấn đấu không ngừng vượt mọi khó khăn từng bước đi lên và ngày càng trưởng thành. Trường THCS Hòa Điền được xây dựng trong công cuộc đổi mới nền giáo dục Việt Nam trong 2 năm vừa qua trường đang từng bước đi trên chặng đường đầu tiên đầy thử thách khó khăn nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi. Những kết quả mà nhà trường  đạt được để chứng minh điều đó. Nhà trường đang từng bước ổn định, phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, trường đã giữ vững, đang phấn đấu và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh và học sinh. Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2013-2015, tầm nhìn 2020 nhằm xác định định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của hiệu trưởng nhà trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường Trường THCS Hòa Điền hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông, chỉ đạo của Sở Giáo dục, Phòng GD-ĐT Kiên Lương. Trường THCS Hòa Điền quyết tâm xây dựng một ngôi trường luôn ổn định về số lượng, đảm báo về chất lượng và uy tín trong toàn huyện nhà.

 

 

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 TẦM NHÌN 2020

Trường THCS Hòa Điền được thành lập theo quyết định số: 1438/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân huyện Kiên Lương. Trong hai năm qua trường luôn phấn đấu không ngừng vượt mọi khó khăn từng bước đi lên và ngày càng trưởng thành. Trường THCS Hòa Điền được xây dựng trong công cuộc đổi mới nền giáo dục Việt Nam trong 2 năm vừa qua trường đang từng bước đi trên chặng đường đầu tiên đầy thử thách khó khăn nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi. Những kết quả mà nhà trường  đạt được để chứng minh điều đó. Nhà trường đang từng bước ổn định, phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, trường đã giữ vững, đang phấn đấu và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh và học sinh. Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2013-2015, tầm nhìn 2020 nhằm xác định định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của hiệu trưởng nhà trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường Trường THCS Hòa Điền hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông, chỉ đạo của Sở Giáo dục, Phòng GD-ĐT Kiên Lương. Trường THCS Hòa Điền quyết tâm xây dựng một ngôi trường luôn ổn định về số lượng, đảm báo về chất lượng và uy tín trong toàn huyện nhà.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết